Privacybeleid

/Privacybeleid
Privacybeleid 2018-06-28T11:12:01+00:00

PRIVACYVERKLARING

Verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens van klanten, leveranciers en andere aannemers

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit betekent dat vanaf die datum dezelfde regels gelden in de hele Europese Unie (EU).

Deze verklaring informeert u over ons beleid met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke gegevens die wij van (potentiële) klanten ontvangen, evenals bedrijven van wie wij goederen en/of diensten verwerven om overeenkomsten die we met u sluiten vast te stellen en uit te voeren.

Als u een (potentiële) klant bent, zullen wij uw gegevens gebruiken om u een offerte toe te sturen, te bepalen aan welke specificaties of wensen bepaalde artikelen of diensten moeten voldoen, goederen moeten leveren, activiteiten moeten uitvoeren, facturen moeten verzenden en soepel en efficiënt met u moeten communiceren over de uitvoering van gevestigde overeenkomsten.

Als u een (potentiële) leverancier of een andere aannemer bent, zijn uw persoonsgegevens ook nodig om overeenkomsten tot stand te brengen en uit te voeren. Tijdens het inkoopproces is het nodig om u te laten zien aan welke specificaties of wensen bepaalde items of services moeten voldoen, een aanbesteding te verzenden, een bestelling toe te wijzen, uw facturen te betalen en soepel en efficiënt met u te communiceren over andere aspecten van de overeenkomst. U bent niet verplicht om uw persoonlijke gegevens te verstrekken. Het is echter mogelijk dat wij de bovengenoemde activiteiten niet kunnen uitvoeren als u niet (voldoende) persoonlijke gegevens verstrekt.

Opslagperiode voor persoonlijke gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Uw rechten

U hebt het recht om toegang tot uw persoonlijke gegevens te vragen. Mocht dit nodig zijn, dan kunt u ons ook vragen om uw persoonlijke gegevens aan te vullen of onnauwkeurigheden recht te zetten. Daarnaast hebt u ook het recht om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen of om het gebruik ervan te beperken. U kunt ook bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de autoriteit voor persoonsgegevens. Ten slotte kunt u ons vragen om een ​​kopie van uw persoonlijke gegevens te verstrekken of deze gegevens over te dragen aan een andere partij. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@standardfasel.nl. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen voor vragen of meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Mocht u nog vragen hebben, een klacht hebben of een opmerking hebben, dan kunt u contact opnemen via info@standardfasel.nl of bellen met +31 30 2442596.