Disclaimer

/Disclaimer
Disclaimer 2015-10-25T14:28:51+00:00

Op al onze werkzaamheden/diensten is de laatste versie van de “FME-CWM Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie” van toepassing. Deze voorwaarden bevatten een aansprakelijkheidsuitsluiting. De voorwaarden zijn in te zien op fme_voorwaarden (.pdf) en aanvullende-algemene-voorwaarden (.pdf), zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Den Haag en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

The general Term and Conditions “FME-CWM Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie”, latest version, are applicable to all our activities. These conditions contain a limitation of liability. The general conditions can be consulted at fme_voorwaarden (.pdf) and aanvullende-algemene-voorwaarden (.pdf), they are filed at the registry of the court of The Hague and at request they will be sent to you free of charge.